FAQ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Przez cały rok. Okres od 1 kwietnia do końca października, traktujemy jako główny sezon turystyczny. W pozostałych miesiącach organizujemy cykliczne wydarzenia w kopalni.

Od wtorku do niedzieli włącznie. Jeśli z różnych powodów kopalnia będzie musiała być niedostępna do zwiedzania, taką informację niezwłocznie zamieszczamy na naszej oficjalnej stronie internetowej, profilu FB, Instagramie i Google.

10:00, 12:00, 14:00 (ostatnie wejście). Wejścia o pełnych godzinach. Godziny wejść w sezonie głównym, mogą zostać wydłużone.

Zwiedzanie z warsztatami geologicznymi trwa średnio ok. 1 godziny i 45 minut.

Zwiedzanie bez warsztatów ( wymaga wcześniejszego zgłoszenia i grupy min 15 osób ), to ok 50 min. Wszystko odbywa się pod opieką przewodnika, z latarkami i w kaskach. Niezbędny sprzęt jak latarki, kaski jest na wyposażeniu kopalni.

W kopalni panuje stała temperatura, ok. 8 stopni Celsjusza. Wymagana jest ciepła odzież i obuwie na płaskiej podeszwie, najlepiej typu sportowego.

W kopalni standardowo panuje wilgotne powietrze. W sytuacji wielodniowych, ulewnych deszczy, może wystąpić pewne przesiąkanie wód deszczowych i może wtedy mieć to wpływ na ograniczenie zwiedzania lub nawet na zamknięcie kopalni dla zwiedzających.

Nie. Najmłodszym uczestnikiem zwiedzania może być osoba, która ukończyła 4 rok życia. Osoby nieletnie zwiedzają kopalnię pod opieką rodziców lub opiekunów.

Tak. Wymogiem jednak jest obecność opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Nie. Mamy ściśle określony czas zwiedzania i obowiązuje nas wszystkich pewne tempo na trasie w kopalni.

Gotówka lub Blik na nr telefonu, podawanego w trakcie realizowania płatności.

Na tę chwilę rezerwujemy zwiedzanie tylko dla dużych grup pilotowanych. Turyści indywidualni z reguły nie mają problemu z dostaniem się na trasę do kopalni. Należy jednak uwzględnić, że ruch turystyczny bywa różny i możemy mieć już o danej godzinie komplet zwiedzających. Warto zatem wcześniej zasięgnąć u nas informacji.

Tak. Również z użyciem lampy błyskowej. Jednak należy uwzględnić, iż przewodnik ma prawo nie wyrazić zgody na fotografowanie jego osoby.

Kopalnia posiada status rezerwatu, jest miejscem szczególnie chronionym. W wyrobisku znajdują się jednak przygotowane miejsca z rumoszem skalnym, z których korzystają głównie studenci górnictwa i geologii, w tym naukowcy i turyści w ramach korzystania z podziemnej trasy.

Oficjalna strona kopalni widnieje pod adresem: www.kopalniaszklary.pl W treści strony zawarte są odnośniki do innych mediów, w tym dane kontaktowe.

Ceny zawarte są w treści naszej oficjalnej strony internetowej.