Majówka 2023

Odnośnie zwiedzania nieudostępnionych standardowo odcinków kopalni w dniu 01.05:

– rezerwacja w korespondencji prywatnej na naszym FB – na godz. 15:00.

– chęć uczestnictwa należy zgłaszać do godz. 19:00, dnia 30.04 (niedziela)

– zwiedzanie obejmuje również rozpoznawanie minerałów z omówieniem ewolucji geologicznej Masywu Szklar, pobieranie próbek z rumoszu skalnego i zabieranie „zdobyczy” ze sobą.

Czas zwiedzania ok 1,5 godziny, pod opieką Przewodnika.

W przypadku braku wymaganej, minimalnej ilości osób w grupie ( 5 osób ), wydarzenie te zostanie odwołane o czym niezwłocznie poinformujemy ew. zainteresowanych.

PROGRAM

29.04 – Zwiedzanie z rozpoznawaniem minerałów

30.04 – Zwiedzanie + dzień z mikroskopem

01.05 – Zwiedzanie standardowe

Zwiedzanie nieudostępnionych standardowo odcinków kopalni z rozpoznawaniem minerałów (godz. 15.00, na zapisy . Wymagana grupa min. 5 osób, max. 10 osób – cena 100 zł/osoba)

02.05 – Zwiedzanie z rozpoznawaniem minerałów

03.05 – Zwiedzanie + Dzień z mikroskopem

Zapraszamy!