PRELEKCJE

PRELEKCJE

Podziemna Trasa Edukacyjna czynna jest od 1 kwietnia do końca października.
Podziemna podróż z prelekcją trwa ok 1 godziny i odbywa się pod opieką Instruktora, z odpowiedniej mocy latarkami.
Niezbędny sprzęt jak kaski i latarki jest na miejscu.
Standardowo działania w kopalni odbywają się przez 6 dni w tygodniu. W poniedziałki nieczynne.
Godziny wejść: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 (ostatnie wejście).
Minimalny wiek uczestnika / turysty to ukończony 4 – ty rok życia.
W grupie zwiedzających może znajdować się maksymalnie 30 osób.
Osoby nieletnie korzystają z podziemnej trasy edukacyjnej ze swym, pełnoletnim opiekunem.
W kopalni panuje temperatura ok +8 stopni.
Z uwagi na warunki panujące pod ziemią, wymagana jest ciepła odzież i pełne sportowe obuwie.

Podziemna Trasa posiada status Rezerwatu Geologicznego – Prawem Chronionego.
Z tego tytułu uczestników obowiązuje całkowity zakaz dotykania skał i minerałów występujących na trasie.
Fotografowanie jest dozwolone.
Obowiązuje zakaz filmowania.

W trakcie podziemnej prelekcji opowiadamy o historii górnictwa i hutnictwa w Szklarach, prezentujemy na ścianach skalnych cenne minerały, oraz odwiedzamy wspólnie… schron przeciwatomowy z okresu PRL-u, z wystawionymi tam niezwykle atrakcyjnymi Chryzoprazami, Opalami, Karneolami i innymi minerałami masywu Szklar.

W okresie zimowym organizujemy w kopalni cykliczne wydarzenia, pod hasłem „Zwiedzanie z warsztatami”.  Łączymy wtedy standardowe zwiedzanie kopalni z warsztatami geologicznymi. W użyciu młotki, lampa UV i mikroskop.  Pobieramy wspólnie próbki skał i minerałów, ze ściśle wytyczonych do tego celu miejsc w kopalni. Następnie omawiamy je wstępnie, po czym oglądamy szczegółowo w mikroskopie. Informacje na temat tych wydarzeń są dostępne w zakładce AKTUALNOŚCI.

KTO KORZYSTA

Wymagana grupa wiekowa:
Powyżej 4 – go roku życia
W grupie zwiedzających może znajdować się maksymalnie 30 osób.
Osoby nieletnie są przyjmowane ze swoim opiekunem.

CENNIK

(dzieci z ukończonym 4 – tym rokiem życia, młodzież szkolna do ukończonego 18 roku życia, emeryci, renciści, członkowie PTTK).

Płatność: gotówka ( zalecane ) lub Blikiem