Podziemna wystawa

Kulminacyjny etap trasy edukacyjnej. Specjalnie wyselekcjonowane Chryzoprazy, wśród których znajdują się okazy bardzo wysokiej klasy. Złożone w gablotach pełnią rolę podziemnej wystawy.

Takiej wystawy i z takimi okazami nie zobaczy się nigdzie indziej!

Właśnie z takich niezwykle cennych Chryzoprazów jubilerzy całej Europy wykonywali ozdoby, z których kilka jest obecnie niemal bezcennych. Wyjątkowym Chryzoprazom towarzyszą też piękne Opale, Karneole i równie atrakcyjne Chalcedony.
Musicie zobaczyć te niezwykłości!